„Wszyscy jesteście wygrani” PDF Drukuj Email
niedziela, 08 kwietnia 2018 17:36

iza purpurowiczTymi słowami Wicestarosta Powiatu Olsztyńskiego Pan Andrzej Abako przywitał 12 recytatorów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Olsztyńskiego. 7 kwietnia 2018 r. w Salonie Artystycznym Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Dobrym Mieście pod patronatem Starosty Powiatu Olsztyńskiego Pani Małgorzaty Chyziak odbył się po raz szesnasty Powiatowy Konkurs Recytatorski. Impreza  nosi imię Krystyny Spikert, zmarłej w 2012 r. mistrzyni żywego słowa, która wielokrotnie wspierała młodych uczestników dobromiejskich zmagań poprzez ich ocenę i udzielanie wskazówek. Spotkanie zorganizowali Elżbieta i Wojciech Gajewscy oraz Bożena Gołębiowska ze Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Gimnazjum Publicznego w Dobrym Mieście oraz Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Dobrym Mieście dzięki środkom pozyskanym ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Patronem medialnym imprezy były „Wiadomości Gazeta Warmińska”.

Występy poprzedziło spotkanie ze znakomitą olsztyńską aktorką Ireną Telesz - Burczyk, która ciepło i wzruszająco wspominała patronkę konkursu. Jej zdaniem Krystyna Spikert swoimi umiejętnościami i talentem dorównywała, a nawet przewyższała wielu aktorów.

Po wysłuchaniu cennych, a przy tym dowcipnych wskazówek dotyczących pracy z tekstem młodzi artyści wystąpili przed znakomitą publicznością. W przeglądzie wzięło udział 7 gimnazjalistów i 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Jonkowa, Tuławek, Purdy, Olsztynka i Dobrego Miasta.

Recytatorów oceniało jury w składzie: Irena Telesz - Burczyk, Elżbieta Bilińska – Wołodźko, Rozalia Tober. Laureatami konkursu zostali:

 

 W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

III miejsce – Martyna Świerczyńska z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście

Komisja nie przyznała w tej kategorii I i II miejsca.

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Łucja Ilkiewicz z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście

II miejsce – Małgorzata Januszkiewicz z Gimnazjum w Jonkowie

III miejsce – Dorota Karaś z Gimnazjum w Purdzie.

 

Tradycyjnie już przewodnicząca jury Pani Irena Telesz - Burczyk krótko, a zrazem dowcipnie i bardzo obrazowo omówiła zaprezentowane wiersze i fragmenty prozy, podkreślając, że wszyscy powinni dbać o piękno języka polskiego. Następnie Wicestarosta Powiatu Olsztyńskiego pan Andrzej Abako oraz Zastępca Burmistrza Dobrego Miasta Pani Beata Harań podziękowali uczestnikom i organizatorom oraz wręczyli nagrody. Podkreślić należy, że cenne nagrody zostały zakupione ze środków Powiatu Olsztyńskiego, który od początku wspiera organizatorów.

Niezmiennie od 16 już lat cieszy zainteresowanie młodzieży- oczywiście dzięki wielkiej pracy pełnych pasji nauczycieli - pięknem żywego słowa. Mamy nadzieję, że Pani Krystyna Spikert patrzy na nas z góry i także się cieszy. Oby dane nam było spotkać się za rok.

Elżbieta Gajewska