Dla rodziców PDF Drukuj Email

 RADA RODZICÓW

 przy Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II 

 11-040 Dobre Miasto ul. Garnizonowa 20

 

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

21 8857 1041 3001 0000 2554 0001

WBS Jonkowo O/Dobre Miasto

 

1. Informacje

2. Terminarz

3. Przedmiotowe wymagania na oceny szkolne

4. Bezpieczny internet


 


1. Informacje

 

Wykaz podręczników:

 

 

Klasa 2
pobierz:
 

Klasa 3
pobierz:
 

 

 


 

INFORMAJE DLA RODZICÓW

Dokumenty szkoły: Statut, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki,
Regulamin oceniania zachowania, Wymagania szczegółowe z poszczególnych
przedmiotów oraz inne dokumenty znajdują się w bibliotece
  oraz na stronie internetowej szkoły
w dziale dokumenty szkoły
 www.gimpub.net

 

DYREKTOR SZKOŁY – mgr inż. ANNA BOREJKO

Przyjmuje interesantów codziennie  800 - 1400

 

SEKRETARIAT  GIMNAZJUM  –  MAŁGORZATA   ŻUKOWSKA,

 pokój nr  35 – parter

 godziny pracy: poniedziałek – piątek 700-1500

 

PEDAGOG  SZKOLNY – mgr   Krystyna  Brojanowska -   Gabinet 135    

Godziny pracy

Poniedziałek                         800  - 1300

Wtorek                                  800  - 1400

Środa                                     800  - 1300

Czwartek                              800  - 1300

Piątek                                    800  - 1300       
  

 

BIBLIOTEKA    SZKOLNA -  mgr  IRENA KUŹMA     gabinet nr    141

Poniedziałek                       1045- 1245

Wtorek                                1145- 1245

Środa                                   800 - 855

Czwartek                             845- 950, 1045- 1335

Piątek                                  940- 1015 

 

GABINET PIELĘGNIARKI   – STEFANIA   WITKOWSKA

Gabinet  nr 37 -  parter

Poniedziałek  745  - 1500,    Wtorek  1120- 1500,     Środa  745 - 1500

 

 


 2. Terminarz

 

TERMINARZ  ORAZ  PROBLEMATYKA   SPOTKAŃ  Z RODZICAMI

Na rok szkolny 2017/2018

 

 

Data spotkania

Tematyka

14  września 2017r.

 godz.  17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 godz. 17.30

 

 

 

 

 

Spotkania klasowe z wychowawcami

 1. Bezpieczeństwo uczniów oraz odpowiedzialność dzieci
   i młodzieży w świetle prawa
 2. Wybór przedstawiciela do Rady Rodziców oraz 
  rady  klasowej rodziców (troje rodziców);
 3. Przypomnienie  Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania , Regulaminu oceniania  zachowania, Regulaminu uczniów dojeżdżających;
 4. Przedstawienie Planu pracy wychowawcy klasowego;
 5. Informacja nt. przebywania w szkole i po zajęciach, zakazie opuszczania szkoły oraz zmianie obuwia;
 6. Informacja nt. Procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w szkole;
 7. Informacja nt. korzystania rodziców z pomocy pedagoga;
 8. Informacja dla rodziców uczniów klas III nt. wyboru  języka
   na egzaminie gimnazjalnym ( deklaracja do 30 września 2017r.);
 9. Przypomnienie rodzicom uczniów  nt. konieczności realizacji  przez   gimnazjalistów  projektu edukacyjnego.

Spotkanie  nowo wybranej  Rady Rodziców  z dyrektorem

 1. 10.Wybór przewodniczącego Rady Rodziców;
 2. 11.Zatwierdzenie Regulaminu Rady Rodziców;
 3. 12.Podjęcie uchwały Rady Rodzicówustalenia  wysokości  dobrowolnej  wpłaty  na   Radę Rodziców;

Podjęcie decyzji w sprawie dysponowania środkami zgromadzonymi
na koncie Rady Rodziców.

23  listopada 2017r.

 

 

Godz. 16.30

Godz. 17.00

 

Spotkania  wychowawców  klas z rodzicami 
oraz dyżur nauczycielski
 godz.1700- 1800   

Szkolenie dla rodziców- „Zachowania autoagresywne młodzieży”

Informacja na temat osiągnięć ucznia

- oceny

- postępy w nauce

- frekwencja

- usprawiedliwienia

- zachowanie

8 luty  2018r.

godz. 1600  

 

godz. 1700

 

 

 

 

 

 

godz. 1730

Konsultacje   dla rodziców   uczniów klas III z doradcą zawodowym  Powiatowej  Poradni  Psychologiczno -Pedagogicznej    nt.  wyboru  szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu
 

 Spotkania  wychowawców  klas z rodzicami 
oraz dyżur nauczycielski
 godz.1700- 1800   

-        oceny

-         postępy w nauce

-         frekwencja

-        usprawiedliwienia

-        zachowanie

Omówienie wyników wewnętrznych z próbnego  egzaminu

Spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem

22  marca 2017r.

godz. 1630

 

 

 

 

 

godz. 1700- 1800 

 

 Spotkania  wychowawców  klas z rodzicami oraz dyżur 
nauczycielski
 
Analiza  osiągnięć  uczniów

- oceny

- postępy w nauce

- frekwencja

- usprawiedliwienia

- zachowanie  

Informacja   dla rodziców uczniów klas III

nt.  organizacji i znaczenia egzaminu zewnętrznego

17  maja 2018r.

godz. 17.00

Klasowe spotkania z rodzicami  oraz dyżur pozostałych nauczycieli

 1. Informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną 
  i nieklasyfikowaniem na koniec roku szkolnego;
 2. Analiza osiągnięć uczniów

- oceny

- postępy w nauce

- frekwencja

- usprawiedliwienia

- zachowanie

 

KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO

 

 

Początek roku szkolnego -                          1 września 2017r.

 

Zimowa przerwa świąteczna –                    23- 31 grudnia 2017r.

 

Ferie zimowe -                                            22 stycznia - 4 lutego 2018 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna -        29 marca -  3 kwietnia 2018 r.

 

Zakończenie roku  szkolnego:           22 czerwca 2018r.

 

Ferie letnie:                                          23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

 

 

TERMINARZ EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH  w 2018 r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r.
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 09:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia 2018 r.
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 09:00
- zakresu matematyki - godz. 11:00

c) język obcy nowożytny - 20 kwietnia 2018 r.
- na poziomie podstawowym - godz. 09:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

 

 

DODATKOWE DNI WOLNE:

30 października 2017r.

31 października 2017r.

18, 19, 20 kwietnia 2018r. dla uczniów klas drugich

30 kwietnia 2018r

2 maja 2018r.

4 maja 2018r.

 

 

 

ZAKOŃCZENIE   ROKU   SZKOLNEGO    22.06.2018r.

 

 

 

  

 

 

 

 


3. Przedmiotowe wymagania na oceny szkolne

 

Przedmiot Przedmiotowe ocenianie - wymagania na oceny
BIOLOGIA   klasa 1     klasa 2    klasa 3 
FIZYKA PO        klasa 1     klasa 2   klasa 3 
CHEMIA PO        klasa 1    klasa 2-3  
GEOGRAFIA PO         klasa 1   klasa 2    klasa 3
HISTORIA PO 
INFORMATYKA
PO 
JĘZYK ROSYJSKI
PO 
JĘZYK ANGIELSKI
PO 
JĘZYK POLSKI
PO 
MATEMATYKA
    klasa 1-3
MUZYKA
 
JĘZYK NIEMIECKI
PO    klasa 1-3  
PLASTYKA
PO
WYCHOWANIE FIZYCZNE
PO 
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Z PLASTYKI
PO  
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA PO 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PO 
ZAJĘCIA TECHNICZNE PO 
RELIGIA  PO

 


4. Bezpieczny internet

 

 

 

 

cyberprzemoc.png

Otwórz plik w PDF

vademecum.png

Otwórz plik w PDF